ˆ

Obwieszczenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 12:16:35

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 12:13:30

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Żarach przy ul. Moniuszki i Serbskiej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 15:38:45

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 11:01:09

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentacji: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gospodarczej i drogi krajowej DK 27 w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-28 11:05:29

Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Ludowej w Żarach.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-21 14:44:24

Przebudowa systemu recyrkulacji formaliny na terenie zakładu Swiss Krono sp. z o.o. na działce nr 29/12 w obrębie 0007 m. Żary.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 13:32:17

Budowa kablowej linii energetycznej służącej do zasilania budynku magazynowego położonego przy ul. Kolejowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 15:52:39

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Żarach przy ul. Moniuszki i Serbskiej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 14:24:10

Budowie sieci elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (linie kablowe NN i SN, złącza kablowe, stacja transformatorowa) celem zasilenia budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z usługami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-08 15:37:13

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu