ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Interpretacje indywidualne z zakresu prawa podatkowego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYT. ZAINSTALOWANIA MYJNI BEZDOTYKOWEJ W BUDYNKU.

INTERPRETACJA PODATKOWA W SPRAWIE SPOSOBU OPODATKOWANIA MYJNI BEZDOTYKOWEJ.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z TYT. WYODRĘBNIONEGO LOKALU.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GDY USTANOWIONA JEST ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI.

INTERPELACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GDY USTANOWIONA JEST ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRAWA PODATKOWEGO w przedmiocie ustalenia podatnika podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadku jej udostępnienia na podstawie umowy najmu (bądź użyczenia) osobie fizycznej.

Czy cysterna do przewozu i magazynowania wody pitnej opisana we wniosku jest zwolniona od podatku od środków transportu jako pojazd specjalny?