ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu RELPOL S.A. o halę produkcyjnomagazynową wraz z częścią socjalną oraz z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 400/1 obręb 0002 przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach.

Dobudowa schodów zewnętrznych do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu RELPOL S.A. o halę produkcyjnomagazynową wraz z częścią socjalną oraz z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 400/1 obręb 0002 przy ul. 11 Listopada 37 w Żarach.

Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżek pieszo-rowerowych w ramach projektu pn.” Dostosowanie duktów leśnych na szlaki pieszo-rowerowe w Leśnictwie Zielony Las – etap II”.

Budowa dróg pieszo-rowerowych w ramach projektu pn. „dostosowanie duktów leśnych na szlaki pieszo-rowerowe w Leśnictwie Zielony Las – Etap II”

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji betonu na działkach nr ew. 18/7 i 19 w obrębie 0001 przy ul. Wapiennej 18/3 w Żarach

Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi ulicy Sportowej w Żarach na działkach nr ew. 625/1, 680/1, 667/5, 677/33, 692, 716/2, 719, 720/4, 759/29, 760/13, 764/44, 780, 792/2, 794/42, 1083, 1111/1, 1183/1 obręb nr 0006.

Zawiadomienie o nowym terminie załatwieni sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżek pieszo-rowerowych w ramach projektu pn.” Dostosowanie duktów leśnych na szlaki pieszo-rowerowe w Leśnictwie Zielony Las – etap II”.

Ogłoszenie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji: PROJEKTU Uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020.

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji paliw płynnych o dodatkowy dystrybutor paliw płynnych dla Stacji Paliw w trakcie budowy przy ul. Serbskiej na działkach o nr 235/10, 235/11 i 235/3 obręb 0007 Żary, jednostka ewidencyjna 081102_1 Żary.

Nawigacja między stronami listy informacji