ˆ

Ogłoszenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie z dn. 28.02.2018r. o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-01 08:58:06

Opiniowanie oferty pn. ORGANIZACJA ROZGRYWEK EYBL (EUROPEN YOUTH BASKETBALL LEAGUE CENTRAL EUROPEAN DIVISION)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 10:06:22

Urząd Miejski w Żarach informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Żary o statusie miejskim, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom non-profit.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-06 08:53:29

Protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 15:34:34

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji: PROJEKTU Uchwały Rady Miejskiej w Żarach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2018.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 15:06:19

Informacja o edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2018".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-09 11:11:39

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żary w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie ze środków gminy Żary o statusie miejskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-03 12:14:33

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-28 13:36:05

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji oraz Statystycznej Liczby Uczniów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 15:04:20

Rozstrzygnięcie opiniowania oferty pn. "Udział drużyny kobiet K.S. Promień Żary w rozgrywkach III Ligi piłki nożnej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 15:55:12

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu