ˆ

Ogłoszenia Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji oraz Statystycznej Liczby Uczniów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 15:04:20

Rozstrzygnięcie opiniowania oferty pn. "Udział drużyny kobiet K.S. Promień Żary w rozgrywkach III Ligi piłki nożnej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 15:55:12

Opiniowanie oferty: Wycieczka autokarowa p.n. „Z Żar do Żar”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 08:58:15

Opiniowanie oferty pn. „Udział drużyny kobiet K.S. Promień Żary w rozgrywkach II Ligi piłki nożnej”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-13 15:14:20

Przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2032”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 11:45:29

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-17 15:27:53

Ogłoszenie w sprawie szkoły, której udzielone zostało wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-05 14:52:35

Urząd Miejski w Żarach informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Żary o statusie miejskim, organizacjom pożytku publicznego oraz innym organizacjom non-profit.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-22 09:00:16

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2032.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-22 07:47:12

Konsultacje oferty - KS Żary RunnersTeam - Wyścig MTB

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-02 07:41:32

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu