ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych”.

Sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości oraz opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi ul. Kujawska.

Dotyczy realizacji projektu pn. „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-00-5006/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty. Usługa opracowania materiałów graficznych.

Dotyczy realizacji projektu pn. „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-00-5006/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty. ZADANIE NR 2 – „SZKOLENIE TRENERÓW SZKOŁY ĆWICZEŃ – usługa noclegowa

Dotyczy realizacji projektu pn. „Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-00-5006/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu oświaty. ZADANIE NR 2 – „SZKOLENIE TRENERÓW SZKOŁY ĆWICZEŃ – usługa kateringowa

Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach

Nadzór inwestorski nad budową monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach.

Rozbudowa budynku schroniska przy ul. Żurawiej w Żarach

Nawigacja między stronami listy informacji