ˆ

Rok 2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-23 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.270.2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.202.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów we współwłasności. WA.0050.270.2017 Obowiązujący
2 2017-10-18 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.269.2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WA.0050.6.2017 Burmistrza Miasta Żary z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. WA.0050.269.2017 Obowiązujący
3 2017-10-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.268.2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego WA.0050.268.2017 Obowiązujący
4 2017-10-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.267.2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmniejszenia rezerwy ogólnej WA.0050.267.2017 Obowiązujący
5 2017-10-16 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.266.2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok WA.0050.266.2017 Obowiązujący
6 2017-10-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.265.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 851/3/ o powierzchni 0,1550 ha, położonej w Żarach przy ul. Osadniczej, obręb 5. WA.0050.265.2017 Obowiązujący
7 2017-10-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.264.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmniejszenia rezerwy ogólnej. WA.0050.264.2017 Obowiązujący
8 2017-10-12 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.263.2017 z dnia 12 października 2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok. WA.0050.263.2017 Obowiązujący
9 2017-10-05 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.262.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród wyróżniającym się nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim. WA.0050.262.2017 Obowiązujący
10 2017-10-05 Zarządzenia Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.261.2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 2/108 o powierzchni 1,0000 ha, położonej w Żarach przy ul. Transportowej, obręb 1. WA.0050.261.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu