ˆ

Konkursy Ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Żary w okresie ferii zimowych w roku 2019 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 14:54:07

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.” .

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 14:40:44

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-04 13:33:54

Wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2019 w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 09:12:46

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w obszarze : "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 12:52:25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w obszarze „Przeprowadzenia programów profilaktyki uzależnień oraz zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w Noclegowni oraz możliwości skorzystania z łaźni w roku 2019”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 11:43:39

Dofinansowanie sportu na 2019 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 14:54:51

Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, poprzez: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na terenie miasta Żary w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31grudnia 2018 r.- konkurs uzupełniający na 2018 r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-17 12:13:49

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-01 08:47:49

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 14:18:03

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD MIEJSKI W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu